HAKKIMIZDA

Firmamız, gelişen hayat şartları ve çoğalan ambalaj atıkları miktarını karşılamak için 2008 yılında Afyon Organize Sanayi Bölgesinde Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma Tesisi inşaatına başlamıştır. 2189 m2 ‘lik alana sahip tesisimiz 2014 yılı itibariyle 4289 m2 ‘lik alana ulaşmıştır. 2009 Şubat ayında geçici çalışma izni ile Afyon Çağdaş Geri Dönüşüm Toplama ve Ayırma Tesisi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2009 yılı Temmuz ayı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı Toplama Ayırma Tesisi (TAT) Lisansı ve 2012 yılı Haziran ayı itibariyle de Tehlikesiz Atıkları Toplama Ayırma Belgesi firmamıza alınmıştır. 2009 yılında Afyonkarahisar Çevre Hizmetleri Birliği, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) ile üç’lü sözleşmeler yapılarak Afyonkarahisar ili mücavir alanları içerisinde sorumlu olduğu bölgelerde faaliyetlerini Afyonkarahisar halkı için sürdürmekte ve proje başarı ile yürütülmektedir.

Firmamız, dünya üzerinde azalan enerji kaynaklarının bilincinde olarak, kullanım sonrası tekrar dönüşümü mümkün olan ambalaj atıklarını geri dönüşüme kazandırarak ikinci hammadde ihtiyacını karşılamayı ve ülke ekonomisine katkıda bulunmayı amaç edinmiştir.
Firmamız, geri dönüşebilen kâğıt-karton, plastik (PVC, PE, PP, PS… v.b), cam, metal gibi toprak altında uzun bir süre yok olmadan kalan ve çevreye olumsuz etkileri olan ambalaj malzemelerini geri kazandırmak için çabalamaktadır.
2872 Sayılı Çevre Kanunu’na istinaden 24.08.2011 tarihli 28035 Sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği gereği “Piyasaya sürenlerin bildirim ve belgeleme zorunluluğu” gereğince piyasaya atık sürenlerin belgelendirme yükümlülüğü vardır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen TAT Lisansı alan firmamız, piyasaya yüksek kotalı ambalaj atıklarını sürenlerin belgelendirme yükümlülüğünü yapmaya yetkilidir. Yine ambalaj üreticisi yükümlülüğü olan firmaların bilgilendirmesi tarafımızca sağlanmaktadır.

Tesisin Tanımı
Tesisimizde; Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uygun olarak tasarlanmış ambalaj atığı toplama araçları, kaynağında ayrı toplama çalışmaları ve karışık ambalaj atığında kapasiteyi karşılayacak şekilde bir ambalaj atığı ayırma bandı, iki adet manuel metal ambalaj atıkları için pres makinesi ve bir adet bilgisayar destekli otomatik hidrolik pres makinesi bulunmaktadır. Atık ambalajların balyalanması için tesisimizde basınç gücü 150 ton olan otomatik hidrolik pres makinemiz vardır.
Tesisimizde bulunan hidrolik presleme makinesi ile 500-900 kg arası kağıt-karton ve plastik ambalaj atıkları otomatik preslenebilir. Hidrolik pres makinesi saatte yaklaşık 6 ton malzeme presleme yapabilir durumdadır. Yüksek derecede sıkıştırılmış balyalar sayesinde ambalaj atıklarının kaplayacağı alanı 10 kata kadar azaltıp stok ve transfer maliyetlerinden yüksek oranda tasarruf sağlanmaktadır. Atık ambalajları tesislerimizde, hidrolik presimizde balyalanması neticesinde aşırı miktarda sıkışmakta ve bu nedenle de dış etkenlerden zarar görmediği gibi, içerisinde hava bulunmaması nedeni ile yangın ihtimali ortadan kalkmaktadır.
3.5 m boyunda 3 m eninde platformlar yapılarak her birinin içerisinde ambalajlar platformlar üzerinde isimlendirilmiştir. Tesisimizde 13 metre uzunluğunda konveyörlü bir ayırma bandı bulunmaktadır. Ayırma bandı kenarları üzerinde atıkların cinslerine göre ayırmak ve ayrılan ambalajların görüntü kirliliğine yol açmadan konteynırların içerisine kolaylıkla biriktirmek için 8 adet baca yapılmıştır. Malzeme cinslerine göre gerek preslenmiş gerekse preslenmek üzerine biriktirilen ambalaj atıkları geri dönüşüm tesislerine gönderilmek üzere bu platformlar içerisinde bekletilmektedir. Ayrıca tesisimize gelen ve tesisimizden gönderilen ambalaj atıklarına ait bilgilerin kayıt altına alındığı bir veri kayıt sistemimiz mevcuttur.
Tesis içerisinde bir zemin kat olmak üzere 2 katlı idari bina bulunmaktadır. Tesisimizde faal durumda bulunan toplam 46 çalışanımız mevcut olup, 2 çalışanımız Atom Enerjisi Radyasyon Uzmanı belgesine sahiptir. İşçilere ait yemekhane, mutfak, banyo, tuvalet ve teknik personele ait üç oda (firma sahibi, mühendis, işyeri hekimi ve muhasebe odaları), elektronik kantar odası olmak üzere toplam 10 oda bulunmaktadır.
Firmamıza ait toplam 22 adet araç mevcut olup bunlardan; 1 adet kanca vinçli kamyon (Ahtapot yükleyici), 2 adet sıkıştırmalı ambalaj atıkları toplama kamyonu, 6 adet kamyon, 3 adet kepçe, 2 adet servis aracı ve 8 adet kamyonet bulunmaktadır. Afyonkarahisar Çevre Hizmetler Birliği ve Yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKO ile yapılan protokol’e müteakip ambalaj atığı toplama araçlarımız “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ne uygun olarak giydirilmiştir.
Firmamız kurumsallaşma çalışmalarına başlamış, bu yolda dünyadaki yenilikçi çalışmaları takip eden, konusunda uzmanlaşma yolunda ilerleyen, daha iyi hizmet vermek için tüm çalışmalarını sürdüren bir şirket olma amacındadır. Kurumsallaşma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamız 2014 yılında araç takip ve kamera sistemine geçerek çalışmalarının daha düzenli hale gelmesini sağlamıştır.