Vizyonumuz…
Firmamız bünyesinde, üzerinde çalıştığımız geri dönüşebilen atıkları tekrar kullanıma kazandırmak, şehrinde ilkleri oluşturarak; girişimci, dinamik ve tecrübeli yapısı çerçevesinde insana ve doğaya yatırımlarıyla geleceğin markası olmak. Araştırma ve geliştirmeye ağırlık vererek bu gelişimi yönlendiren çevre kuruluşlarıyla iş ortağı olan, çevreye, insanlığa ve geleceğe faydalı alanlarda faaliyette bulunan öncü firma olmak.

Misyonumuz
Ülkemizin ve dünyanın azalan, tekrar dönüşümle defalarca kullanılabilen enerji kaynaklarını bir araya toplayıp geri dönüşüme yardımcı olmak, çevre bilincinin geliştirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak. Sahip olduğumuz değerli insan kaynağımız ve geçmişten gelen tecrübe ile geri dönüşüm sektörünün her alanını takip ederek çevreye faydalı olmak, uluslar arası atık yönetimi standartlarında çevreye duyarlı ileri teknolojinin sunduğu avantajları kullanarak geri dönüşüm odaklı ürün ve hizmetler sunmak.

Bu Zamana Kadar Neler YaptIk

2009-2014 yılları itibariyle ise; toplamda 13.614,197 kg ambalaj atığını Geri Dönüşüm Sanayisine sevk işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sayede fabrikalarımız için ikinci hammadde teminine ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladık.
Kullanılmış kağıtların geri kazanımı; ormanların korunmasına, daha az ağaç kesilmesine katkıda bulunur. Ayrıca karbondioksit gazı birikimini önleyerek sera etkisinin azalmasını sağlar ve iklik değişikliklerini önlemeye yardımcı olur. 6 Yılda topladığımız 6705 ton kağıt ile; 113 bin 985 adet yetişkin ağacın kesilmesini, 241 bin 380 ton karbondioksitin atmosfere salınımını, 261 bin 495 ton su israfını, 569 bin 925 m2 ormanlık alanın tahrip edilmesini, 27 bin 491 kWh elektirik enerjisinin israf edilmesini önlemiş olduk.
1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüştürülmesi sonucu, 14 bin kWh enerjinin sarf edilmesi önlenmektedir. Ayrıca 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüştürülmesi sonucu, 16 varil petrol tasarrufu sağlanmış olur. (1 varil 159 litredir.) 6 Yılda topladığımız 5972 ton plastik ile; 83 bin 608 kWh enerji sarf edilmesini, 95 bin 552 varil petrol sarf edilmesini önlemiş olduk. Ayrıca geri dönüşüme yeni üretime kıyasla plastikte %95 enerji tasarrufu elde edilir.
1 Ton cam atığının geri dönüştürülmesi sonucu 100 litre benzin tasarrufu sağlanmaktadır. 6 Yılda topladığımız 1336 ton cam ile; 133 bin 600 litre benzin tasarrufu sağlanmasına katkı sağladık. Cam atığının geri dönüştürülmesi ile; enerji tüketiminde azalma %25, hava kirliliğinde azalma %20, maden atığında azalma %80, su tüketiminde azalma %50 tasarruf sağlanır.
Kullanılmış alüminyumun geri dönüşümü; daha az enerji, daha az hammadde tüketimi, daha az asit yağmuru demektir. 6 Yılda topladığımız 882 ton metal ile; 7 bin kg boksit kullanımı, 3 bin 528 kg kimyasal madde kullanımı, 12 bin 348 kWh elektirik enerjisi kullanımı, 13 milyon 230 bin litre soğutma suyu, 758 bin 520 litre proses suyu, 1 milyon 749 bin kg karbondioksit emisyonu, 9 bin 702 kg kükürtdioksit emisyonu kadar daha az oluşmasını sağladık.

AMBALAJ ATIK TÜRÜ 2009-2014 YILI (TOPLAM, KG) 2009-2014 YILI %
PET (POLİETİLEN TERFTALAT 1.317,549 % 8,84
PE (POLİETİLEN) 1.593,742 % 10,7
PS (POLİSTİREN) 575.323 % 3,86
PP (POLİPROPİLEN) 2.369,965 % 15,91
PVC ( POLİVİNİLKLORÜR) 118.310 % 0,79
ÇELİK-TENEKE 882.495 % 5,92
KAĞIT KARTON 6.705,506 % 45.01
CAM 1.336,148 % 8,97
TOPLAM 14.899,038 % 100